Vandersterre придавава голяма стойност на качеството на своите продукти. Компанията вярва, че най-доброто сирене започва с грижа за кравата, и че ако сте добри към нея, тя ще бъде отвърне със същото.

Традицията, качеството и любовта към сиренето и ентусиазмът на своите служители са нещото, което Vandersterre иска да сподели на световния пазар.